söndag 3 maj 2015

Goda nyheter

Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Joh. 3:17

Genom Guds nåd tror vi evangelium. Vi tror att Gud är vår käre Far som gav oss sin Son. Vi tror att Jesus är vår Frälsare som gav sitt liv för oss. Vi tror att den Helige Ande är vår tröstare som skapar liv i oss.

Denna visshet vill vi dela med andra. Vår stora och nådige Gud vill att vi ska berätta för världen om Frälsaren. Han vill att vi ska dela de goda nyheterna med andra och göra alla folk till hans lärjungar. Kristus dog för alla och han vill att detta ska göras känt för alla.

Det är ingen tvekan om att denna värld behöver dessa goda nyheter. Många känner inte den sanne Guden och Frälsaren Jesus Kristus. De är syndare som vi själva, men de vet inte om att det finns förlåtelse för synden i Kristus. De har inte den frid och vila som bara evangeliet kan ge trötta själar. I ett rikt land som vårt där de flesta av oss har det bra på alla sätt

materiellt sett, finns det mycket andlig fattigdom. Det är så många människor som lever utan Gud, utan Kristus och utan hopp.

Vad kan du och jag göra åt det? Vi kan vittna om vår Frälsare till alla dem Gud ger oss möjlighet att vittna för. Vi kan be för alla de förtappade själar som lever i andligt mörker och för alla dem som arbetar med att föra ut de goda nyheterna. Vi kan ge vårt stöd, både ekonomiskt och på andra sätt, till dem som förbereder sig till att bli Ordets tjänare och som arbetar i evangeliets tjänst.

Gör vi det? Är vi som har hört de goda nyheterna ivriga att låta andra få höra dem? Det saknas inte välsignelser i våra liv, men saknar vi tacksamhet? Är vi så tillfreds och förnöjda i vår egna lilla värld att vi glömmer att det finns någon därute som är i desperat behov av det evangelium vi har fått?

Må vår nådige Gud ge oss mod och vilja att utföra den uppgiften han har gett oss. Låt oss med glädje dela de goda nyheterna med den värld Kristus kom för att frälsa. Låt oss ge förtappade människor det bästa av allt, det glada budskapet om syndares förlåtelse för Kristi skull.

Ropa ut det med hjärtats jubel, glädjebudet från honom själv: Livet kan bli nytt från nu, bortrensat är synd och skuld! Ordet vittnar högt och heligt om hans kärlek och makt. Böj knä och tillbe, prisa honom, gå och gör som han har sagt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar