tisdag 12 maj 2015

Gud känner vårt inre

"och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden ber för de heliga så som Gud vill." Rom. 8:27

Dagens teknologi är verkligen otrolig. Eftersom läkaren har behov av att veta vad som sker inuti vår kropp, kan han eller hon finna det med hjälp av CT-scanning (tomografi) eller MR (magnetröntgen). Det är en apparat som läkare använder för att hitta de dolda orsaker till våra symptom under noggrann granskning. Tack vare så otroliga uppfinningar har läkarvetenskapen gjort ovanliga framsteg både att förhindra och behandla en rad sjukdomar.

Gud var inte tvungen att vänta tills dessa moderna apparater blev uppfunna för att kunna se in i oss. Paulus kunde ganska enkelt referera till Gud som han som "utforskar hjärtan". För länge sen skrev den vise kung Salomo "Anden i människan är en HERRENS lykta, den utforskar varje rum i hennes inre." (Ordspr. 20:27). Psalmisten erkänner samma sanning. "HERRE, du utrannsakar mig och känner mig. Om jag sitter eller står, vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån." (Ps. 139:1-2) Med en noggrannhet som långt övergår de mest avancerade röntgenapparaterna, kan den Allsmäktige "scanna" alla vrår i vårt hjärta. Han ser såren och synden som lurar djupt inne i oss.

Han ser hatet som förtär själen som en cancersvulst, begäret som sprider sig som en kallbrand och kväver vår tro. Ändå är han i stånd till att se mer än bara problemet. Paulus skriver "och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar". Anden gör om all vår suck och klagan till en sammanhängande bön och Gud känner Andens sinne fullt ut. Det finns ingen missförståelse eller kommunikationsproblem. Genom Anden skriver Gud ut det fullkomliga läkemedel för det som plågar oss. Han smörjer oss med evangeliets balsam genom Jesus Kristus för att neutralisera vår synd och göra oss friska igen. Gud vare evigt tack för att hans Ande ser våra önskningar och behov och går i förbön för de heliga. Må Guds nåd lysa bort vår fruktan och lindra det onda. Vi är trygga under Guds nåd. Han ser alla våra behov och ger oss allt vi behöver.

Bön
Herre, du känner min synd. Jag vänder mig till din barmhärtighet och ber om din förlåtelse för Jesu skull. Trösta mig med ditt löfte om förlåtelse och hjälp mig att lita på att du tar hand om mig. Du vill bevara mig och föra mig fram till ditt eviga rike. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar