torsdag 21 maj 2015

Verklig fred

 Detta är det ord som Gud sände till Israels folk, när han förkunnade frid genom Jesus Kristus, han som är allas Herre. Apg. 10:36

    De är gifta men de bråkar som hund och katt. De är grannar med varandra men de pratar inte med varandra. Vid varje semesterfirande surnar två familjer till eftersom de inte kan komma överens.Det som händer i hemmets närhet händer också internationellt sett när länder sänder sina arméer i krig mot andra länder. Frågan om fred upphör aldrig.

    Fred är ett sådan svårgripbar sak. Fred - vem vill inte ha det, vare sig det är i äktenskapet, en familj eller mellan länder. Önskan kanske är där men verkligheten är att det varken är och kommer aldrig bli perfekt fred på den här sidan himlen. Varför inte ? På  grund av synden. Syndfulla

människor föraktar varandra, syndfulla  människor sätter sina egna behov och begär framför andras. Verklig fred - finns någon sådan? Ja, det finns! Verklig fred är freden som existerar mellan Gud och hans folk. Tänk på det! Att ha fred med Gud - det är den ultimata välsignelsen! Att ha Gud som sin vän och inte fiende, att Gud ler mot oss och inte rynkar pannan i ilska, att Gud omfamnar oss och inte stöter bort oss - det är verklig fred.

    Eftersom vi är syndare, kan vi inte göra någonting själva för att göra freden med Gud verklig. Men Kristus Jesus gjorde för oss vad vi aldrig kan göra själva; han inrättade fred genom att ta världens synd på sig själv och sen dö för dessa synder på Golgata kors. Han uppfyllde villkoren för fredsfördragen perfekt och skrev sedan under med sitt eget dyrbara blod.
    Bara Jesus kunde göra detta eftersom han är "Herre över allt". Bara han kunde strida med Satan och vinna. Bara hans värdefulla blod kunde köpa förlåtelse för all synd. Bara hans härliga återuppståndelse kunde säkra seger över graven. Vilken stor välsignelse som är vår på grund av den här freden. I hans brev till romarna, beskriver Paulus det så här: "Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus." ( Rom 5:1 ) Vi lever inte i rädsla för Gud. Vi skälver inte inför synen av en grav! Återlöst ! Återställd! Förlåten! I fred med Gud! Det är goda nyheter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar