fredag 15 maj 2015

Viktigare än allt annat

"Sådan som han kom ur sin moders liv måste han själv åter gå bort, lika naken som han kom, och för sin möda får han alls intet som han kan taga med sig." Predikaren 5:14

En hel del människor ser som om det vore det viktigaste i livet att tjäna mycket pengar. Den som är rik kan köpa allt vad hjärtat begär: dyra kläder, snabba bilar och vackra villor.

Dock finns det något, som man inte för all världens pengar kan köpa. När vi efter vår död måste framträda inför Jesus domstol, nyttjar alla ägodelar och alla pengar inget till. Ty Guds nåd, vår skulds förlåtelse och möjligheten att bli räddade från helvetet kan vi inte förvärva med pengar. På samma sätt som vi helt utan ägodelar som "nakna bebisar" kom till världen, så kan vi heller inte ta med våra ägodelar när vi dör. Därför har det efter vår död ingen betydelse, hur mycket jordiskt gods vi har hopat samman. Inför Jesus

domarstol kommer bara en sak att vara viktig: huruvida vi i tron har anammat att Jesus Kristus är vår personliga förlossare. Eftersom Jesus dog för vår skuld, kommer varje människa, som har trott på Kristus att få förlåtelse och ett evigt liv. Men den som förnekar Jesus, han måste betala sin skuld i helvetet.
Det är ingen synd att vara rik. Vi får tacka Gud när han skänker oss mycket jordiskt gods. Men det är fatalt om vårt hjärta ger sig hän till sådana ägodelar, för de kan inte rädda oss från helvetet. Ställ därför inte ditt hopp till pengar eller ägodelar. Anförtro dig hellre till Honom, som av kärlek till oss gick den bittra vägen till korset.

Låt oss bedja:

Kära Frälsare, bevara oss från att sätta vårt hopp till pengar eller ägodelar. Bara du allena kan rädda oss från helvetet, därför vill vi anförtro oss till dig. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar