torsdag 21 maj 2015

Grunden för förlåtelse

"Om honom vittnar alla profeterna, att var och en som tror på honom får syndernas förlåtelse genom hans namn." Apg. 10:43

    Gud förlåter syndare i Kristus. Den här sanningen tröstar dem som verkligen är ledsna för sina synder. Det tröstar dem som sörjer för att de har syndat mot sin älskade Gud och de som inser att de är hopplöst förlorade utan hans förlåtelse.

    Jesus, genom vilken Gud förlåter synder, är ämnet för det Gamla Testamentets profeter. Kom ihåg Jesajas rena

evangelium: Han (Kristus) var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Jes. 53:5 Pekande på den kommande Frälsaren och förlåtelsen som skulle komma genom honom, skrev profeten Jeremia: "Ty jag skall förlåta deras missgärningar och deras synder skall jag inte mer komma ihåg." ( Jer. 31:34 ) Profeten Mika skrev ner ett Guds löfte om sin frälsning, ett löfte som använde ett mycket levande språk: "Han skall åter förbarma sig över oss och trampa på våra missgärningar.Du skall kasta alla deras synder i havets djup." ( Mika 7:19 ) Ingen tveksamhet! Genom århundraden var Guds löften där i Gamla  testamentet. Nu är de fullbordade i Kristus.

    Bär du på en börda av skuld över gamla synder, en börda som tynger ner dig med rädsla och ängslan? Kom ihåg, det finns förlåtelse i Kristus. Tycker du det är svårt att förlåta din make eller maka, en granne eller en kollega för någonting han eller hon sagt eller gjort som sårat dig? Kom ihåg, det finns förlåtelse i Kristus. Precis som Gud har förlåtit alla dina synder så gör han det möjligt för dig att förlåta andra. Förlåtelse i Kristus! Det betyder allt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar