onsdag 1 april 2015

Frid i himlen, det vill säga frid mellan människa och Gud

Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!”

Men framförallt blir det frid i himlen. Adam vände Gud ryggen. Och vi har stått vända Gud ryggen genom vår själviskhet, våra orena tankar och ord och våra mörka hjärtan. När vi har så mycket smuts inom oss, som gör att vi känner skuld, hur skulle vi våga vända oss till den
helige Guden som är ljus och en förtärande eld, som är helig och rättfärdig?

Skriften säger:

Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen. Också ni som en gång var främmande för Gud och genom ert sinnelag och genom era onda gärningar hans fiender, också er har han nu försonat med sig, när han i sin jordiska kropp led döden.” (Kol. 1:19-22)

Vi har frid med Gud därför att Kristus offrat sig sin egen kropp och sitt blod på korset för att rena oss från synden, för att köpa oss fria från vår skuld. Vi har frid, friden är framskaffad. Men vi vågar ändå inte våga vända oss till Gud. Därför kommer han till oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar