torsdag 2 april 2015

Frid har vi för att Kristus kommer till oss med den

Den mäktige och stridslystne generalen red, precis som Saddam Hussein, på en vit stridshäst. Så kommer vår Frälsare Kristus inte till oss när Han kommer till oss för att frälsa.

Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna. Han är mild i hjärtat. Han kommer i ringhet, i enkelhet, för att vi skall våga vända oss till honom. Han vill säga med detta budskap: jag är tillgänglig för alla, hos mig får era själar sin ro, jag kommer inte för att döma utan för att frälsa. Jag kommer för att försona er med Gud, för att skapa sann
frid mellan er och Gud.

Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han.”

Skulle Guds son vänta med att vi skulle komma till honom, skulle han vänta på att vi var redo, vänta tills vi hunnit snygga till oss, väntat på att vi skulle blivit så goda att vi kunde vara värdiga honom, så hade evigheten inte räckt till för en så lång väntan.

Han väntar inte på att du och jag skall komma, Han kommer till oss. ”Ja, men måste jag inte var rättfärdig för att få det rätt ställt med Gud”. Ja, det måste vi. Ingen kommer inför Guds ansikte, utan att vara fullkomligt rättfärdig, fullkomligt ren, fullkomligt helig. Men ingen av oss är det. Och ingen oss blir någonsin rättfärdiga i egen kraft. Men han som kommer till oss är rättfärdig.

Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han.”

Och det är han som gör oss rättfärdiga. Han skänker oss sin rättfärdighet och han tar våra synder på sig på korset.

2 kommentarer:

  1. Gud kommer fralsa dem som lyder honom, inte dem som forvanskar Guds nad till ett liv i synd, idiot

    SvaraRadera
  2. 1 Johannesbrevet 3:7 gar emot dina syndiga villolaror. Jesus ger ingen sin rattfardighet. Jesus renar dock fran all synd om man bekanner synd och overger sina synder. Du har inte mott dessa alla kraven for att fa Guds nad. Det ar villolara at saga att han ger oss sin rattfardighet.

    Du visar i ord och handling att du ar en syndare som inte vill sluta synda: Ditt hyckleri och dina villolaror visar detta

    Du ar inte fodd av Gud, du ar av Djavulen och inte kristen

    SvaraRadera