tisdag 31 mars 2015

Hur det kan vara fred eller frid i Jesu rike, trots ofred i världen

Med smärtan och döden för sina ögon så såg Jesus inte till sitt eget. Han såg till vårt bästa. Han uppfyllde det syfte han var född till vår jord för att uppfylla, att dö som ett offer för våra synder. Hans offer var betalningen som skapade frid med Gud.

Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig

Då kanske någon säger: ”men jag är inte en dotter av Jerusalem, det är inget för mig att bli glad över!” Gud säger genom aposteln Paulus till alla sanna Guds barn, att alla som tror på Kristus har Jerusalem till moder, det sanna andliga Jerusalem (Gal. 4:26).

Lärjungarna sjöng till Herrens ära:

Välsignad är han som kommer, konungen i Herrens namn! Frid i himlen och ära i höjden!”

Det blir frid på jorden, överallt där Kristus upprättar sitt rike. Kristi rike beväpnar sig inte. Koranen uppmanar till krig, Kristus säger : ”vänd andra kinden till”. Länder krigar, men Kristi sanna Kyrka krigar inte. Här smids svärd till plogbillar. De som var fiender faller ner vid samma altare; människor av alla folk, av alla länder och språk tillber samme Frälsare. En Paulus som fängslade och dödade kristna lägger ner vapnen när han möter sin Frälsare, varg och lamm ligger sida vid sida. Människor av så olika bakgrund, med så olika temperament, personlighet, ras och ursprung kan i Guds rike inte annat än älska varandra. De är ju syskon i Kristus, de har samme Fader och samme Frälsare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar