torsdag 23 april 2015

Frid med Gud

Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Rom. 5:1

    Efter att järnridån föll, trodde många människor att det skulle bli fred på jorden. Uppmuntrad av många framgångsrika år på jorden har många människor fått ett starkare fredshopp. Men hopp om fred på jorden är verkligen ett osäkert hopp. Detta blev vi inte minst påminda om den 11 september då terrorister störtade flygplanen in i World Trade Center i New York och flera tusen människor omkom. Och tiden efter denna chockerande händelse har visat att det inte går mot fredligare tider på jorden. Så fred på jorden är en osäker fred. 


Så är det inte med den andliga  freden. Den är inte osäker. Änglarna som bröt stillheten och ron ute på Betlehems marker den första julnatten, lovprisade Gud för att han hade bringat fred till jorden. De sjöng om fred mellan Gud och människor, en fred som är mycket viktigare än fred mellan folkslag.  Men också denna fred kan vi börja tvivla på eftersom vi fokuserar på våra liv. Vi kan mycket väl börja undra över om det verkligen kan vara fred mellan Gud och människorna. Tänk bara på avundsjukan och bitterheten som så ofta dominerar i våra hjärtan. Lägg där till alla de hårda ord som går ut från vår mun. Och se de många misslyckade gärningar vi dagligen gör. Ingenting av detta ger oss någon särskild frid i våra hjärtan. Tvärt om, vi blir oroliga och modlösa. 

Hur kan vi förvänta oss fred med Gud? Bibeln säger att vi har fred med Gud. Varför? Därför att han sände sin Son till oss för att vara vår förmedlare. I Guds rättsal finns det inte behov av många vittnen och en lång jury-utredning. Det är ett faktum utan tvekan att vi är skyldiga. Likväl har Gud förklarat oss icke skyldiga för Kristi skull. Kristus offrade sig själv för oss  och tog vår skuld på sig. Den som tror på Kristus har därför fred med Gud. Med trons ögon ser och tror vi på honom som själv är garantin för vår fred. 

 Herre Jesus, du kom in i världen som är full av ofrid och strid. Du kom för att bringa fred. Styrk oss med din helige Ande så att vi inte mister synen av den friden som du har skaffat oss och som övergår
    allt förstånd. Amen
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar