torsdag 16 april 2015

Ni är värda mer än fåglar

Se på himlens fåglar. De sår inte, de skördar inte och samlar inte i lador, och ändå föder er himmelske Fader dem. Är inte ni värda mycket mer än de? (Matt 6:26)

Visste du att det finns omkring 150 miljoner sparvar i Nordamerika? Det är mängder av små fåglar som kvittrar, krafsar, lever och dör. Det är inte troligt att du och jag ägnar oss åt att ta hand om och mata ens en enda av alla sparvar som finns. Men Gud tar nådigt hand om det som vi försummar. Han har kärleksfull omsorg om liv och död hos varenda liten sparv. Som Jesus en gång sa till sina lärjungar: "Inte en enda faller till marken utan er Faders vilja" (Matt 10:29).


Som Skapare och uppehållare av liv tar Gud hand om allt han har skapat utan att vi ens vet om det eller hjälper till. Men det är en varelse som Gud värderar högre än alla de andra. Det är människan. Tänk på vad Gud har gjort just för människan. Han skapade den första människan till sin avbild. Han gav henne en odödlig själ och tilldelade henne makt över allt skapat. När människan var olydig mot Gud och åt av den förbjudna frukten sände Gud sin Son, Jesus, för att leva och dö i människans ställe och därigenom föra henne till gemenskap med Gud igen. Och genom nådens medel kallar Gud den helige Ande män och kvinnor till tro på Jesus och gör dem till medlemmar i Guds familj.


Allt detta gör att du är mer värd för Gud än sparven. Du är inte värdefull på grund av vad du har gjort för Gud, utan på grund av vad han har gjort för dig. Skriften betygar faktiskt att du som kristen har en alldeles speciell relation till din Skapare. Paulus skriver: "Alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus" (Gal 3:26). Om sparvarna kan kalla Gud sin herre så är det bara de kristna som kan kalla honom sin Fader.


Kom ihåg det nästa gång du ser en sparv hoppa omkring och letar föda. Var viss om att Gud älskar och har omsorg om den fågeln. Men den kan aldrig bli mer än Guds "sällskapsdjur". Men du, käre kristne, är mer än så. Du är Guds kära barn. Och om Gud sörjer för sina husdjurs behov, hur mycket mer ska han inte ge sina barn det de behöver?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar