lördag 25 april 2015

Pröva andarna

Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 1 Joh. 4:1-3

Det finns människor som har gjort sig stora namn och som säger att vi inte skall ifrågasätta Andens verk som han utför genom dem, enligt dem själva. Men den Helige Ande talar här

om för oss genom Johannes att vi skall pröva andarna. Johannes ger oss ett enkelt test för att inte bli bedragen. Vi måste jämföra allt som "anden" säger, med den helige Skrift, eftersom det finns många fördolda sätt att förneka Kristus som har kommit i köttet. Skriften är den enda säkra måttstocken som vi har och den har blivit oss given för att vi skall kunna vara säkra på vår frälsning. Amen.

Bön:


Helige Ande, Du är den högste visheten och Du har omsorg om vår dyrbara tro. Du har befallt oss att pröva andarna. Hjälp oss att lära Ditt Ord så ordentligt så att vi inte kan föras vilse av antikrists ande. Amen.

1 kommentar:

  1. Lat ingen fora dig vilse, den som gor rattfardighet ar rattfardig liksom han ar rattfardig

    SvaraRadera