lördag 4 april 2015

Kristus kommer till oss med frid

Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han.”

Han kommer till oss för att skänka oss sin egen rättfärdighet.

Vi sjunger om detta i en psalm:

På Kristus vill jag bygga, På hans förtjänst och blod. Han är min grund den trygga, Den ende, som är god. Hos mig i detta livet Finns inte något gott, Allt är av Kristus givet, Allt jag av honom fått. Min Jesus allt borttagit, Som döden med sig för. Han mig med blodet tvagit, Min synd han snövit gör. I honom jag mig gläder, Min Frälsare så god. När jag för honom träder, Då är jag vid gott mod. Mig intet kan fördöma Med Gud har jag fått frid. Jag helvetet kan glömma, Vad kommer det mig vid? Mig ingen dom förskräcker, Min skuld utplånad är. Med sina vingar täcker Mig Gud, som har mig kär.” (Luthersk psalmbok 54:2-4)

Eftersom Kristus Guds Son ger oss sin egen rättfärdighet, till oss som ingen rättfärdighet har, kan vi stå frimodiga inför Gud. Han kommer till oss idag som en fredsmäklare. Gud vill inte ha en gräns mellan oss och sig själv. Han vill inte att fiendskap och likgiltighet skall vara som något som skiljer oss åt. Därför kommer Kristus till oss. Han kommer till oss genom evangelium i Ord och sakrament och täcker oss med sin förlåtelse, förvissar oss att vi är förlåtna, gör oss trygga och glada i honom.

Gud säger till oss:

Jag skall utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar skall utrotas, och han skall tala frid till hednafolken. Hans herravälde skall nå från hav till hav, och från floden intill jordens yttersta gräns.”

Från krubban i Betlehem, från hans vandringar med lärjungarna i Judéen och Gallileen har hans herravälde med sann frid nått från hav till hav intill jorden yttersta gräns. Och genom evangelium i Ord och sakrament sträcker han ut sin spira också hos oss.

Det är inte maktens spira, det är nådens och kärlekens spira. Han kommer till oss i ödmjukhet och innesluter oss i sin kärlek. Låt oss vara glada, låt oss vara lyckliga, ty han har sagt:

Gå i frid, dina synder är förlåtna”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar