måndag 6 april 2015

Ingen kan tjäna två herrar

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. (Matt 6:24)
Vilka ideal eller mål eller ambitioner eller människor formar ditt liv? Vad försöker du få ut av livet? Vem lever du för? Vad har du satt dig i sinnet?

I Bergspredikan visar Jesus klart och tydligt att ingen kan hålla sig till både Gud och pengar. Han säger inte att pengar i sig är något ont eller att vi inte alls ska befatta oss med pengar. Skriften beskriver tvärtom materiellt välstånd som en välsignelse från Gud som vi får för att försörja oss och våra familjer, vår regering, kyrkan osv. I tacksamhet över sådana välsignelser försöker kristna människor hantera de gåvor Gud ger på ett klokt sätt.

Men det är skillnad på att använda pengar och att älska pengar. Jesus säger att kärlek till pengar driver ut kärleken till Gud. Att en människa inte kan vara lika fäst vid båda. Att om

ditt hjärta helt har överlämnats åt Gud så måste alla andra och allt annat komma i andra eller tredje rummet.
Ett så rättframt tal av Jesus ger oss alla skäl att rannsaka våra egna hjärtan. Vem tjänar du? Vem eller vad lever du för? Hur mycket tid använder du till att drömma om en tjockare plånbok, flottare bil eller modernare garderob? Tar du illa vid dig när din pastor uppmuntrar dig att ge en generös del av din inkomst till Herren? Hur skulle du reagera om Jesus sa till dig: "Sälj allt du äger och dela ut till de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen" (Luk 18:22)?

Så länge vi lever kommer vi att frestas att vara ögontjänare åt Gud samtidigt som vi låter våra hjärtan vara fästa vid materiella ting. Men Guds ovillkorliga kärlek till oss i Kristus ger oss kraft till lägga om våra prioriteringar. Vår Frälsares offer ger oss motivation att göra honom till nummer ett i våra hjärtan och våra liv. Paulus skriver: "Kristi kärlek driver oss . . . för att de som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem" (2 Kor 5:14,15). Måtte vår odelade kärlek till Gud vara ett passande svar på hans enastående kärlek till oss!

Fader, ge mig kraft att älska dig av hela mitt hjärta och tjäna dig med hela mitt liv. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar