lördag 25 april 2015

Född på nytt

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född av vatten och Ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött, och det som är fött av Anden är ande. Joh. 3:5-6

Vad menas med att bli "född på nytt"? Nikodemus hade problem med att förstå detta och det finns människor också idag som inte förstår det.Det finns sådana som hävdar att de är pånyttfödda kristna. Vi är alltid glada för att få höra människor bekänna sin trofasthet till Kristus, men vi undrar av och till över vad de lägger i ordet "pånyttfödd". För det verkar underförstått som om det skulle finnas två slags kristna, de som är pånyttfödda och de som inte är det. Några hävdar att för att kunna bekänna sig som en verklig kristen, måste vi kunna peka på en speciell erfarenhet eller upplevelse som skedde vid en bestämd tidpunkt. Utan en sådan upplevelse, liknande den Paulus hade på vägen till Damaskus ( se Apostlagärningarna kap. 9 ) kan man inte kalla sig kristen i ordets egentliga mening.

Men att bli född på nytt betyder enligt Skriften, ganska enkelt, att komma till tro på Kristus. Varje person som förs till tro på Frälsaren, är därför en pånyttfödd kristen. Vi bidrar lika lite till denna andliga pånyttfödelse som vi bidrog till vår naturliga födelse in i denna världen. Den helige Ande, och han ensam, är Herren och Livgivaren. Bara han ger liv. Han pånyttföder andligt talat döda syndare som inte av eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus, sin Herre, eller komma till honom. Det är inte vår avgörelse för Kristus, men Andens nådiga och mäktiga gärning i våra hjärtan som ger oss en ny födelse.

Hur utför den heliga Ande detta pånyttfödelsens under? Han gör det genom nådemedel, evangeliet i Ord och sakrament. För många av oss skedde vår andliga pånyttfödelse då vi

blev döpta som små barn. Då blev vi födda på nytt av vatten och Ande. Vi blev kallade in i nådens rike. Vi blev Guds barn och arvingar till himlen. Vi behöver inte leta efter en eller annan unik eller spektakulär upplevelse. Alla de fantastiska löften Gud ger oss i sitt Ord, hjälper den Helige Ande oss att ta till oss i våra hjärtan och göra till våra. Tack vare den Helige Ande är evangeliet en Guds kraft till frälsning.

Låt oss prisa Anden för hans nådiga gärning i oss och låt oss fortsätta använda Andens medel, Ordet och sakramenten, så att vår tro kan få näring och styrka. Anden verkar självklart när och var han vill men han gör det alltid genom nådens medel. Dessa medel är lätt tillgängliga för oss. De är så nära som vår egen Bibel, predikstolen i vår församling, dopfunten och nattvardsbordet i vår kyrka. Där finner vi Guds nåd. Där räcker han oss sitt evangelium. Låt oss gå dit flitigt och ta det till oss!

O Helige Ande, kom in i hjärtat mitt och utför din goda gärning där. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar