fredag 17 april 2015

Varför bekymra dig?

Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd? (Matt 6:27)

Blir din hälsa bättre om du bekymrar dig för den? Växer ditt hår ut igen om du oroar dig för att du tappar det? Kommer du att leva för alltid om du är rädd för att dö? Svaret på alla dessa retoriska frågor är ett rungande nej. 


Bekymmer kan inte ändra på framtiden. Bekymmer kan inte göra ens livssituation bättre. Bekymmer är faktiskt slöseri med tid. Det är det som Jesus menar när han säger: "Vem av er kan med sitt bekymmer lägga en enda aln till sin livslängd?"

Men det är inte bara improduktivt att bekymra sig. Det är rentav skadligt. Läkare säger att överdriven oro kan leda till huvudvärk, magsår, sömnlöshet och högt blodtryck. Vem vet hur många det är som idag behöver sjukhusvård för att de blivit sjuka av att oroa sig för saker som de inte kan påverka? Bekymren kan snarare förkorta livet än förlänga det.

Dessutom är bekymmer inte bara improduktivt. Det är inte bara skadligt. Det är synd. Gud ger oss budet: "Förtrösta på

HERREN av hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd" (Ords 3:5). 

Våra bekymmer är ofta uttryck för vår brist på tillit till Gud. Av naturen vill vi kontrollera allting i våra liv, inklusive vår framtid. Ibland är våra bekymmer helt enkelt uttryck för vår ovilja att låta Gud ta ansvaret. Det är ett misslyckande att lita på att Gud tar hand om oss och kommer att ge oss allt vi verkligen behöver här i livet.

Det råder inget tvivel om att Gud har en god och fullkomlig plan för oss alla. Han erbjuder oss att lägga våra liv i hans händer och låta honom ta hand om varenda liten detalj. Och han lovar att välsigna oss när vi gör det. "Välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan. Han är som ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer, dess löv är alltid gröna. Det blir inte förskräckt om ett torrt år kommer, och det upphör aldrig att bära frukt." (Jer 17:7,8)


Även när vi möter prövningar och motgångar i livet har vi Guds löfte om att han ska använda dem till vårt bästa både timligt och evigt. När vår kärleksfulle Gud tar hand om våra liv är det helt enkelt onödigt att bekymra sig. När vår allvetande, allsmäktige och barmhärtige Gud har kontrollen har vi verkligen inget att oroa oss för.


Herre, ta bort mina bekymmer och trösta mig med din kärlek. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar