måndag 20 april 2015

Frestelser

"Efter en tid hände det att hans herres hustru kastade sina blickar på honom och sade: "Ligg med mig!" Men han vägrade och sade till sin herres hustru: "Ända sedan min herre tog mig i sin tjänst bekymrar han sig inte om något i huset. Allt han äger har han lämnat åt mig att sköta om. Här i huset har han inte större makt än jag, och ingenting annat än dig har han förbehållit sig eftersom du är hans hustru. Hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud?" Fast hon dag efter dag talade på det sättet till Josef, lyssnade han inte på henne och ville inte ligga med henne eller vara tillsammans med henne." (1 Mos. 39:7-10)

Josef hade blivit såld som slav av sina avundsjuka bröder, men Gud välsignade honom genom att låta Potifar ge honom ansvar för hela hans hushåll. Endast sin fru hade han behållit för sig själv. Nu försöker djävulen få Josef att ta sin herres fru och på så sätt synda både mot Gud och sin herre. Men se hur Gud befriar Josef från denna frestelse. Han bevarar

Josef från att ge efter. Han ger Josef kraft att stå emot och förbli ståndaktig i tron, men inte utan kamp. Josef var tvungen att hela tiden vara på sin vakt för att avvärja djävulens närmanden.

Kära vänner, så här är det ställt med en kristens liv. Djävulen tar till alla knep för att fördärva oss och för att få oss att överge Gud och vår tro. Därför måste vi ständigt kämpa mot frestelsen att falla i grova synder. Varje dag måste vi be "inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo". Men det är just genom den här kampen som Gud styrker vår tro när Han håller
Jesus framför ögonen för oss i evangeliet. Ibland klarar vi genom Hans nåd att motstå djävulen. Men när vi ger efter, som så ofta sker, är Han där för att leda oss till att bekänna våra synder så att vi kan ta emot Hans nådefulla förlåtelse i avlösningen. Amen.
Bön:

Käre himmelske Fader, vi tackar Dig för att bevara oss i tro och befria oss från djävulens frestelser genom Din helige Ande. Och när vi ändå faller så tackar vi Dig för att dra oss tillbaka genom att leda oss till att bekänna våra synder och ta emot Din förlåtelse.
Amen.


1 kommentar:

  1. Bekann dina synder och overge dem. Du har inte mott kraven for att fa Guds nad, hycklare

    SvaraRadera