tisdag 28 april 2015

Guds omsorg också när vi går igenom elände

   Tänk, HERRE, på din barmhärtighet och din nåd, ty de är av evighet.Tänk inte på min ungdoms synder och på mina överträdelser, utan tänk på mig efter din nåd, för din godhets skull, HERRE. Vänd dig till mig och var mig nådig, ty jag är ensam och betryckt. Ps. 25:6-7


Tänk på liknelsen om den förlorade sonen i Lukas 15. Den här otacksamma sonen frågade om han kunde få sin del av arvet. Då försvann han till ett främmande land och spenderade allt i ett liv fyllt av utsvävningar. På slutet när hungersnöd kom var han så fattig att han var tvungen att ta sin tillflykt till att vakta svin för att överleva. Till slut, efter att ha dragit på sig en massa elände, ångrade han sig och gick hemåt, där hans far välkomnade honom med öppna armar. Trots protester gav hans far honom tillbaka hans plats i familjen och förlät sin son fullkomligt för allt han hade gjort.

Det är just så här vår himmelska Fader ställer sig till oss. Ibland, när vi framhärdar i att vara olydiga mot honom, tillåter han att vi går vilse och hänger oss åt syndiga lidelser och begär. Men vad händer? Som resultat av denna avsiktliga olydnad mot Gud drabbas vi ofta av stort lidande. Det enda vi har åstadkommit är att vi har dragit skam och förtvivlan över oss. 

När detta händer, kan vi bara göra en sak och det är att vända tillbaka till vår nådefulle Fader. Vi kan bara be Honom att inte komma ihåg våra överträdelser mer och vara oss nådig. Och detta är precis vad som sker. Genom lidande drar vår Fader oss tillbaka från våra synder. Han förlåter oss för Jesu skull och ger oss tillbaka våra fulla rättigheter som Hans barn. Amen.

Bön:
Käre himmelske Fader, jag bekänner att jag ofta medvetet är olydig mot Dig. Vid sådana tillfällen åsamkar jag mig själv stor skada. Förlåt mig och var mig nådig. Dra mig tillbaka till Dig och ge mig Din helige Ande. Bevara mig från beteenden som kan förgöra själen. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar