lördag 18 april 2015

Gud bryr sig när vi har det svårt

HERREN sade: "... Jag känner till deras lidande." (2 Mos 3:7)

Har du någon gång varit i centrum för all uppmärksamhet? Har du blivit överöst med "krya-på-dig-kort" och fått många besök när du varit sjuk? Har du någon gång varit utsatt för en olycka och därefter fått så mycket kläder, mat och så många hjälpande händer att du till slut blivit överväldigad? Blev din brevlåda full av tröstande brev och uppmuntrande kort under tiden du sörjde? Var telefonen upptagen? Det är verkligen värmande att uppleva något sådant. Det känns bra att uppleva att andra bryr sig och vill hjälpa. Det ger hopp i svåra tider.

Försök att föreställa dig hur Mose måste ha känt det den dagen då den levande Guden talade till honom från den brinnande busken på detta sätt. "Jag känner till ert lidande." Den evige Guden kände till Israels lidande. Han brydde sig om dem och ville gärna hjälpa dem i nöden. Herrens Ord gav hopp till Mose. Hans folk skulle få hjälp under den svåra tiden. Herrens Ord upprättade Israels folks hjärtan. Moses förde Herrens budskap vidare till dem. " när de hörde att HERREN hade tagit sig an Israels barn och sett deras lidande, böjde de sig ner till jorden och tillbad." ( 2 mos 4:31 ) Herrens Ord gav dem hopp och tröst. Israeliterna lovade och prisade Gud.

Vår umgängeskrets vet inte alltid om att vi har problem.

Äktenskapet kanske haltar. Vi kan plågas av ensamhet eller av ett bristande självförtroende. Barnen kanske är olydiga. Räkningarna blir inte betalda i tid. Det är mer troligt att vi inte får höra tröstens ord av andra. Vi vet inte om andra bryr sig om oss och vill hjälpa. Det gör lidandet dubbelt så smärtfyllt.

Det finns likväl alltid en som är intresserad av oss när vi har det svårt. Det är han som bryr sig om oss och ville hjälpa det lidande Israel – vår evige Herre. Genom sitt Ord säger han "Jag skall inte lämna dig eller överge dig." Och han säger: "Ropa till mig på nödens dag, så skall jag rädda dig, och du skall ära mig." Med dessa löften säger vår evige Herre: "Jag vet hurdant du har det. Jag bryr mig. Jag vill hjälpa och jag hjälper"

Orsakar lidandet oss sorg? Ta och skriv ned vår evige Herres löften som är citerat ovanför, och ha dem klara när du behöver dem. Läs dem om igen när du behöver veta att det finns en som bryr sig. Guds löften ger hopp och tröst genom mörka stunder.

Evige Herre, må dina löften påminna mig om din omsorg och din villighet till att hjälpa när jag har det svårt. Amen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar