tisdag 14 april 2015

Kristus är centrum

"Och liksom Mose upphöjde ormen i öknen, så måste Människosonen bli upphöjd" Joh. 3:14

Då Mose lyfte upp ormen av koppar på pålen, var det många israeliter som inte gillade Guds befallning om att se på den därför att den var obehaglig. Bara troende israeliter- och ingen annan- förstod och blev friska för att de trodde på Ordet. Vem annan än vår Herre kunde använda denna historia för att peka på Kristus? Jag hade aldrig vågat mig till att tolka denna historia så som Jesus gjorde det. Han förklarar det när han pekar på sig själv och säger: "Det är kopparormen. Jag däremot är
Människosonen. Israeliterna måste se på ormen med sina ögon. De ska se på mig med trons ögon. Det blev helade från ett fysiskt gift. Genom mig blir de däremot befriade från ett evigt gift. Att se på ormen betyder att se på mig. Deras kroppar blev friska. Men jag vill ge evigt liv till dem som tror på mig." Detta är underliga ord och extraordinär undervisning. Med dessa ord visar Herren det riktiga sättet att tolka Gamla testamentet på. Han hjälper oss att förstå att Gamla testamentets författare och profeter pekar på Kristus med sina historier och illustrationer. Kristus visar oss att han är centrum och punkten som hela cirkeln tas ut ifrån. Alla ser på honom. Den som följer Kristus, hör hemma i samma cirkel. Alla Skriftens historier pekar, om de tolkas rätt, mot Kristus.

Skriv dig, Jesus, på mitt hjärta, Du, min konung och min Gud. Att ej lust, ej heller smärta, kunna ditt namn plåna ut. Denna inskrift på mig sätt: Jesus ifrån Nasaret. Den korsfäste och hans lära, är min salighet och ära.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar