tisdag 28 april 2015

Inse att du behöver Guds nåd

Jesus svarade: "Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike" Joh. 3:3

Nikodemus var efter mänsklig standard en stor man. Han var farisé, medlem av judarnas högsta råd och en respekterad lärare i Israel. Han var med andra ord bland de allra främsta och bästa. Men han var också en syndare som var i stort behov av Guds nåd. Då han kom till Jesus på natten för att prata med honom gick Jesus rakt på sak och gjorde detta klart för honom.

Nikodemus berömde Jesus och hoppades troligen att han som var "en lärare som kommer från Gud" skulle ge honom beröm tillbaka. Nog skulle en så fin människa som honom, förtjäna en uppmuntrande klapp på ryggen? 


Men Jesus gav honom ingen klapp på ryggen. Istället sa han rätt ut, att han behövde bli född på nytt. Att han var jude gav honom inte automatiskt inträde i Guds rike. Hans position som farisé och medlem av judarnas råd betydde ingenting. Han hade ännu inte kommit in i Guds rike och alla hans gärningar och hela hans fromhet skulle heller inte skaffa honom en plats där. Han var en andligt död syndare som behövde en ny födsel från ovan. 

Det finns många människor som Nikodemus, välmenande och fromma människor, men som i grunden är gärningsorienterade i förhållande till Gud. De tror att eftersom de bara försöker så gott de kan att vara goda och göra gott, kommer Gud att löna dem. De hoppas att vägen till Gud går genom deras egna gärningar.

Du och jag är inte immuna inför en sådan tanke. Det finns en

gammal farisé i oss alla som frestar oss till att lita på våra gärningar, till att tänka på våra böner, vår trofasta kyrkogemenskap och flitiga gudstjänstbesök, våra generösa gåvor och vårt självuppoffrande tjänande som ska göra oss goda nog för Gud att föra oss in i hans rike för evigt och alltid.

Men låt oss inte bedra oss själva. Ingen kommer in i Guds rike bara genom att vara god, för ingen av oss klarar att vara god nog. Yttre fromhet och felfri livsföring gör oss inte värdiga Gud, för som Jesus påminner oss om i Matt. 5:20 "Jag säger er att om er rättfärdighet inte går långt utöver de skriftlärdas och fariseernas, skall ni inte komma in i himmelriket." Istället för att klappa oss själva på ryggen, låt oss inse vårt desperata behov av Guds nåd. Vi kan inte bli stående framför Gud bara tack vare våra gärningar. Vi kan inte komma in i Guds rike på egen hand. Vi behöver en ny födsel, ett nytt andligt liv som bara Gud kan ge oss. Gud vare lovad för att han har gett oss detta nya liv i sin Son och genom sin Ande. Vår Gud är frälsningens Gud.

Herre, hjälp oss att se vårt eget stora behov så att vi mer och mer kan värdesätta det glada budskapet om din nåd och fräsning. Amen.

2 kommentarer:

  1. Inse att du forvanskar Guds nad till ett liv i synd och att du syndar pa naden

    SvaraRadera
  2. Du ar inte fodd pa nytt, du ar en syndare som fortsatter alska synd mer an Gud

    SvaraRadera