onsdag 8 april 2015

Morgondagen ligger i Guds händer

Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. (Matt 6:34)

Varför skjuta upp till i morgon att oroa dig för det som du kan oroa dig för idag? Det är sorgligt nog den attityd många har i dessa dagar. Du kanske också kan räknas till dem. Visst är det lätt att oroa sig för saker som ännu inte har hänt? Ibland oroar vi oss för att något inte ska hända – att vi inte ska få löneförhöjning eller ett uppdrag klart i tid eller se barnbarnen växa upp. Andra gånger oroar vi oss för att något ska hända – ekonomisk nedgång, sjukdom eller död.

Det är nog så att det mesta vi oroar oss för inte är saker som hänt i det förgångna utan saker som vi fruktar ska hända i framtiden. "I morgon" har med sig inslag av osäkerhet, farhågor och fruktan. Morgondagens händelser står inte under vår kontroll. Därför känner vi att vi inte kan förebygga vad som ska hända, och så oroar vi oss för det.

Det kanske är därför Jesus avslutar den här delen av Bergspredikan med att säga: "Gör er inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga."

Är det inte sant? Varför ska vi bekymra oss för morgondagens problem idag? Låt oss lämna dem till i morgon. Dessutom kanske det inte finns några problem

längre när morgondagen väl är inne. Mark Twain skrev en gång: "Jag har oroat mig över en massa saker i mitt liv, och de flesta har aldrig inträffat." Vår naturliga fallenhet för att måla upp det värsta som kan hända i framtiden berövar oss den kraft som Gud ger för att vi ska klara av dagens utmaningar.

Betyder detta att vi inte ska få några problem att ta itu med i framtiden? Inte alls. Skriften säger i Apg 14:22 att "vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike". Men vi har också Guds löfte att han ska använda dessa svårigheter för att fostra oss, tukta oss och dra oss närmare sig. Guds löfte till de troende i Gamla testamentet gäller även oss i dag: "Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp" (Jer 29:11).

Så länge framtiden för de troende, Guds sanna barn ligger i Guds kärleksfulla händer behöver vi inte oroa oss för den. För även om vi inte vet vad framtiden innehåller, så vet vi vem som håller i den.

Till dig, Herre, sätter jag min förtröstan. Bevara mig i din ömma vård idag, i morgon och för evigt. Amen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar