måndag 2 mars 2015

Gud har tålamod med de vilsna

Jesus berättade en liknelse:

En man hade ett fikonträd planterat i sin vingård, och han kom för att se om det fanns frukt på det, men han fann ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här fikonträdet men inte hittat någon. Hugg ner det! Varför skall det få suga ut jorden? Men trädgårdsmästaren svarade honom: Herre, låt det stå kvar även i år, tills jag har grävt omkring det och gödslat. Kanske bär det frukt nästa år. Annars skall du hugga ner det." (Luk 13: 6-9)

Så ser Guds tålamod ut. Jeremia skriver:

HERRENS nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, ja, stor är din trofasthet. HERREN är min del, det säger mig min själ,
därför står mitt hopp till honom.” (Klag 3: 22-24)

Det är en stor tröst att Gud har tålamod med oss, men framförallt är det en tröst i att Guds vilja står på vår sida.

Skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? säger Herren, HERREN. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva.” (Hes 18: 23)

Inte ens när man till slut förkastat Herren så kan man skylla på Guds vilja. Jesus säger till det fallna Jerusalem, den stad som förkastade honom och till slut korsfäste honom:

Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.” (Matt 23: 37)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar