söndag 8 mars 2015

Kristus går för vår skull till Jerusalem

Jesus sade:

Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse.

Vad hade profeterna sagt som skulle gå i uppfyllelse? Profeten Jesaja säger om Honom:

"Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade HERREN på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun." (Jes. 53:2-7)

Kristus säger:

Allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse

Människor i allmänhet kan drabbas av en sorts medkänsla för Kristus. Men passionshistorien vill inte rikta vår blick i medkänsla för Kristus, utan vill uppröra våra hjärtan över vår egen synd och lära oss uppskatta Kristi stora
kärlek till oss. Det förstår vi om vi hela tiden har i åtanke att Kristus går frivilligt. Ingen tvingar Honom och Han känner i förväg varje steg Han tar.

Kristus är ingen martyr, utan en Frälsare. När vi följer Hans steg mot Jerusalem ska vi hela tiden ha i åtanke att Han hela tiden äger alla makt i himmelen och på jorden (Joh.17:2, Matt.28: 18). Ingen varelse, varken i himmelen, på jorden eller i helvetet kunde skada Honom om Han inte frivilligt gick och överlämnade sig åt sina fiender.

"Ingen tar…[mitt liv]ifrån mig," säger Han, "utan jag ger det av fri vilja." (Joh.10:18)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar