torsdag 5 mars 2015

Kristus har betalat lösepenningen inte bara för den som tror, utan också för den som förnekar Honom

Ska man säga att Jesus Kristus är lösepenningen, offret på korset, för alla dem som vill komma tillbaka till Gud, att han är offrad för alla dem som till sist omvänder sig.

Det är i och för sig sant, men det är inte hela sanningen. 1 Tim 2:6 lär oss att ”
Kristus Jesus… gav sig själv till lösen i allas ställe”.

Lösepenningen, Guds Sons blod, säger aposteln, har alltså erlagts i allas ställe, alla människors ställe. Bibeln lär alltså inte som kalvinisterna en ”limited atonement” en begränsad försoning, som betyder att Jesus bara är offrad för dem som till sist kommer till tro.

Nej, Sonens blod har också flutit för dem som förkastar honom, som Johannes skriver: ”Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” (1 Joh 2: 2)
Ja, det står att ”
Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” (2 Kor 5: 19)

Det betyder att Kristus till och med friköpt dem som förnekar honom och går evigt förlorade. Petrus talar om att ”De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.” (2 Pet 2: 1)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar