fredag 6 mars 2015

Vad det är gör skilllnad om Kristus dött också för den som förnekar Honom

Han är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens.” (1 Joh 2: 2)

Ja, det står att ”
Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.” (2 Kor 5: 19)

Det betyder att Kristus till och med friköpt dem som förnekar honom och går evigt förlorade. Petrus talar om att ”De skall till och med förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig.” (2 Pet 2: 1)

Men om man går förlorad trots att Gud vill en människas frälsning och Kristus verkligen friköpt han eller henne, vad gör det för praktisk skillnad, jämfört med att hävda att Kristus
bara friköpt de som till sista blir frälsta.

Det gör en väldigt stor skillnad! Skillnaden handlar om innehållet i evangeliet. Vårt budskap är inte: Gud kan förlåta, Gud vill din frälsning om du vill, du kan bli förlåten, du kan få försoning.

Vårt budskap är, Gud vill din frälsning, vem du än är, vare sig du vill eller inte vill, vare sig du tror eller inte tror. Ja, Guds Sons blod har inte bara runnit för dig, han har köpt dig fri från alla synder, han har försonat dig med Gud, han har förklarat dig rättfärdig.

Skillnaden handlar om att inte se frälsningen som bara en möjlighet, utan som ett fullbordat faktum, som en färdig verklighet som skedde vid Kristi kors.

Att en människa går förlorad handlar alltså inte om vår synd, utan om vår otro, att vi inte tror att Guds Sons sonat vår synd inför Gud, att allt är förlåtet.

¨”Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” (Joh 3: 17, 18)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar