söndag 1 mars 2015

Gud vill också de otroendes frälsning

Gud, vår Frälsare…vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe.” (1 Tim 2: 4-6)

Det betyder inte att alla människor blir frälsta, att alla kommer till himlen, att alla är Guds barn. Det betyder att Gud vill vår frälsning, lika mycket som fadern till den förlorade sonen ville att han skulle komma hem, lika mycket som herden som förlorade det 100:e fåret, lämnade de 99 hemma för att gå ut och leta efter det, lika mycket som kvinnan som förlorade ett dyrbart mynt, tände upp hela huset för att leta efter det.

Kanske vi i vårt vilsna tillstånd inte har insikt om sanningen,
insikt om evangeliet, insikt om att Jesu Kristi Guds Sons blod runnit på korset för våra synders skull, men det är inte Guds vilja det är fel på, ty ”Gud, vår Frälsare … vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen.” (1 Tim 2: 3-4)

Gud vill alltså inte bara de troendes frälsning. Han vill alltså att de som ännu är långt borta, de som ännu inte tror, skall få höra evangeliet, budskapet om en Gud som offrats för vår skull, för att komma till tro, komma till insikt om sanningen.

Guds kärlek riktar sig alltså även till de som ännu föraktar hans nåd, som ännu klamrar sig fast vid lagen för att genom den bli rättfärdig, de som är tröga till att lita på hans Ord. Han väntar länge, och tålmodigt också på dem, som Petrus skriver:

han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig.” (2 Petr 3: 9)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar