måndag 16 mars 2015

Gud hör dem som tror på Hans Ord och löften

Jesus svarade: "Herre, gör så att jag kan se.” Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig." Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud. (Lukas 18: 42, 43)

Observera nu att han inte säger: "Din bön har hjälpt dig.” Gud vill att vi ska be. Men det är inte orden i sig själva som hjälper oss, utan den tro som ligger bakom.

Din tro har frälst dig

Paulus frågar: 
 
"Men hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på?" Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?" (Rom. 10:14)

Och Hebreerbrevets författare skriver:

"Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Ty den som kommer till Gud måste tro att han är till och belönar dem som söker honom." (Hebr.11:6)

Bakom bönen ligger Guds löften och tron som tror Guds Ord och löften. Annars blir det bara som hedningarnas böner, som Kristus säger:

"När ni ber skall ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att de skall bli bönhörda för sina många ords skull." (Matt. 6:7)

Bartimeus bad ingen lång bön, men Han bad i tro på den Messias och Frälsare han inte såg.

Bad alla människor till Kristus? Nej, de flesta människor ansåg då, precis som de allra flesta människor anser idag, att de inte behöver Kristus.

Det är bara den människa som insett att han ingenting har i sig själv, att han är som en fattig tiggare som anser sig behöva Kristus. När Guds Ande lyser på våra hjärtan så att vi ser vår stora synd och när evangelium talar till oss om Jesus Kristus som burit vår synd på korset, så kan vi inte bara med munnen utan också med hjärtat ropa till Kristus:

Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar