tisdag 10 mars 2015

Kristus gick frivilligt till Jerusalem

Jesus sade:

"
Ingen tar…[mitt liv]ifrån mig," säger Han, "utan jag ger det av fri vilja." (Joh.10:18)

Nu var tiden inne. Det som profeterna talat om alltsedan Gud gav löftet om den utlovade Säden, redan i Edens lustgård, skulle nu gå i uppfyllelse. Kristus var inte utelämnad åt människorna, utan Han gick frivilligt in i det som var beslutat från världens begynnelse. Petrus ber senare till Gud:

"Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar, för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt." (Apg.4:27-28)

Han säger också på ett annat ställe:

"Det var denna frälsning som profeterna sökte och forskade efter, de som profeterade om den nåd som ni skulle få. De undersökte vem eller vilken tid Kristi Ande i dem visade på, när han förutsade Kristi lidanden och den härlighet som skulle följa." (1Petr.1:10f.)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar