torsdag 12 mars 2015

Kristus går ur graven som segrare

Jesus tog de tolv åt sidan och sade till dem: "Se, vi går upp till Jerusalem, och allt som genom profeterna är skrivet om Människosonen skall gå i uppfyllelse.  Ty han kommer att utlämnas åt hedningarna. De skall håna och skymfa honom, spotta på honom,  gissla honom och döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå."  Men lärjungarna förstod ingenting av detta. Det var fördolt för dem, så att de inte fattade vad han menade.  När Jesus närmade sig Jeriko, satt en blind man vid vägen och tiggde.  Han hörde folk gå förbi och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att det var Jesus från Nasaret som gick förbi,  och då ropade han: "Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!"  De som gick främst sade åt honom att tiga, men han ropade bara ännu mer: "Davids son, förbarma dig över mig!"  Jesus stannade och befallde att mannen skulle ledas fram till honom. När han kom frågade Jesus:  "Vad vill du att jag skall göra för dig?" Han svarade: "Herre, gör så att jag kan se."  Jesus sade till honom: "Du får din syn. Din tro har frälst dig."  Genast kunde han se, och han följde Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det prisade Gud.” (Luk.18: 31-43)

Mot förnekarna som kan använda vackra ord om Kristus, men ändå bara ser honom som en människa som ville väl, skall vi sätta de ord Kristus här avrundar beskrivningen av sin passionsvandring.

De skall…döda honom, och på tredje dagen skall han uppstå.

När Han talar om sin uppståndelse används ett aktivt verb. Det är Han som uppstår och Han gör det i egen kraft.

"Ingen tar …[mitt liv] ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. " (Joh.10:18)

När Han avtjänat straffet på korset så fanns inget som hindrade från att bryta förgängelsens band och stiga ur graven som en segrare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar