onsdag 4 mars 2015

Vad medlingen mellan människa och Gud betyder

När Skriften talar om medling och medlare så handlar det om en konflikt. Människan har hamnat i konflikt med en helig Gud som vill se rättfärdighet men som ser synd och otro. Människan är i konflikt med Gud alltsedan hon vände honom ryggen i Eden genom att inte lyda hans bud, och idag när hon på olika sätt, i ord, tankar och gärningar förnekar honom.

Parter i konflikt behöver en medlare. Gud vare tack att vi genom Kristus Jesus äger en medlare. Men Han är inte som mänskliga medlare som ofta bara har tomma ord och psykologiskt snack att komma med. Gud hade sagt att syndens lön är döden. När vi bryter mot hans heliga vilja har han rätt till att släcka våra liv. Jesus Kristus den bästa förhandlingspositionen.

Jesus ställer sig mellan den syndiga människan och en helig Gud med sitt eget blod som lösepenning. Hebreerbrevets författare skriver:

Ni har kommit till det nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod” (Hebr 12: 24)

Detta är evangelium. Det är det glada budskapet som förändrar oss. Då förstår vi att inget längre skiljer oss från Gud. Då får vi komma till honom, av nåd, det vill säga fritt och för intet, som Skriften säger:

den som törstar må komma. Ja, den som vill, må ta emot livets vatten för intet.” (Upp. 22: 17)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar