måndag 16 mars 2015

Guds inbjudan till mänskligheten

"Samla er då och kom hit, träd fram ni som räddats från folken. De har inget förstånd, de som bär omkring sina träbeläten och ber till en gud som inte kan frälsa. Tag till orda och lägg fram er sak! Ja, låt dem tillsammans rådslå. Vem har sedan lång tid låtit er höra detta och för längesedan förkunnat det? Har inte jag, HERREN, gjort det? Och det finns ingen Gud utom mig, jag, en rättfärdig som frälsar, ingen utom mig. Vänd er till mig och bli frälsta ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed och säga om mig: Endast i Herren är rättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma, och alla som varit förbittrade på honom skall blygas. I HERREN skall hela Israels släkt ha sin rättfärdighet, de skall berömma sig av honom.” (Jes. 45:20-25)

I Jesajabokens 45:e kapitel talar Gud till perserkonungen Koresh som han använde som redskap för att rädda sitt folk ur den babyloniska fångenskapen. Men som så ofta så kastar profetian inte bara blicken på det nära i uppfyllelsen, utan också till den fullkomning av Guds plans som sker vid tidens slut.

Gud hade utvalt ett folk av Abrahams, Isaks och Jakobs släkt. Detta folk beskyddade och bevarade Gud genom historien. Men i dagens text blickar profeten Jesaja vidare.

Redan kung David hade profeterat långt före Jesaja:

Alla jordens ändar skall…omvända sig till HERREN. Hednafolkens alla släkter skall tillbe inför dig.” (Ps. 22:28)

Abrahams folk var utvalt av Gud. Men Gud hade också utvalt människor bland hednafolken till sitt eviga rike. I dagens text säger Gud genom profeten Jesaja:
Samla er då och kom hit, träd fram ni som räddats från folken.” (v. 20)

Gud talar redan flera hundra år före Kristus sände ut sina apostlar att förkunna det glada budskapet om frälsning för hednafolken. Kom hit, uppmanar han dem.

Denna profetia har gått i uppfyllelse fram tills idag och kommer att fortsätta att gå i uppfyllelse till den dag Kristus kommer tillbaka. Gud samlar genom att bjuda folken: ”Kom hit”. Så kallas alla kristna för församlingen, alla de som församlats, alla de som församlats till Guds rike genom evangelium i Ord och sakrament, folk av både judar och hedningar.

Han bjuder alla att komma. ”Kom hit”. Kom till mig, säger Kristus, alla ni som hungrar och törstar, alla ni som är arbetar och är betungade.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar