onsdag 25 mars 2015

När makten hotas

När Jeremia hade slutat att tala allt vad HERREN hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade: "Du måste dö. Hur vågar du profetera i HERRENS namn och säga: Det skall gå för detta hus som det gick för Silo, och denna stad skall läggas öde så att ingen mer bor i den?" Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i HERRENS hus. När Juda furstar hörde detta, gick de från kungens hus upp till HERRENS hus och satte sig vid ingången till HERRENS nya port. Då sade prästerna och profeterna till furstarna och till allt folket: "Den här mannen förtjänar att dö. Ni har ju med egna öron hört hur han profeterat mot denna stad." Men Jeremia svarade alla furstarna och allt folket: "HERREN har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör HERRENS, er Guds, röst. Då kommer HERREN att ångra det onda han har talat mot er. Och vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det skall ni veta att om ni dödar mig, så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över dem som bor här. För det är i sanning HERREN som har sänt mig till er för att säga er allt detta." (Jer 26: 8-15)

Det är nästan omöjligt för oss att förstå vad Gud begärde av Jeremia när han skickade honom till templet att predika omvändelse och dom. Men låt oss föreställa oss vad en sammansvetsad fanatiska grupp religiösa människor kan åstadkomma. Tänk dig att någon skulle vandra in bland en hop muslimer i Mekka och predika att Gud skulle förstöra staden och Kaba om de inte omvände sig. Eller att någon ställde sig på Petersplatsen Rom bland alla romare och påven och ropade om synd, omvändelse och dom.

Så, vad blev reaktionen på profetens förkunnelse?

När Jeremia hade slutat att tala allt vad HERREN hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade: "Du måste dö. Hur vågar du profetera i HERRENS namn och säga: Det skall gå för detta hus som det gick för Silo, och denna stad skall läggas öde så att ingen mer bor i den?" Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i HERRENS hus. När Juda furstar hörde detta, gick de från kungens hus upp till HERRENS hus och satte sig vid ingången till HERRENS nya port. Då sade prästerna och profeterna till furstarna och till allt folket: "Den här mannen förtjänar att dö. Ni har ju med egna öron hört hur han profeterat mot denna stad."
(Jeremia 26: 8ff.)

Vi ser hur inte bara folket, utan också prästerna och profeterna, gaddar sig samman mot Jeremia. Istället för att rannsaka sig, omvända sig, ändra sin livsstil eller ångra sig så blir man arg på
Jeremia. Ja, så arg att man vill döda honom. Han har profeterat mot Guds heliga stad, menar man. Ja, han hade varnat att domen också skulle falla över Guds hus, templet.

Det står att Juda furstar kom och satte sig vid ingången till Herrens port. Det var där man fällde domar. Det handlar alltså om att man initierar en rättegång mot profeten. Han ska alltså ställas till svars för att ha predikat Guds Ord.

Han svarar på detta:

HERREN har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör HERRENS, er Guds, röst. Då kommer HERREN att ångra det onda han har talat mot er. Och vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det skall ni veta att om ni dödar mig, så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över dem som bor här. För det är i sanning HERREN som har sänt mig till er för att säga er allt detta." (Jer 26: 12-15)

Känner vi igen scenariot?

Var det inte på samma sätt man reagerade 600 år senare, när Kristus ställdes inför rätta med liknande anklagelser mot sig. Han hade sagt att templet och staden skulle rivas. Han uppmanat folket att omvända sig och han fått den religiösa eliten mot sig.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar