måndag 23 mars 2015

En kärleksfull Gud som varnar, men vill omvändelse

När Jeremia hade slutat att tala allt vad HERREN hade befallt honom att säga till folket, grep prästerna, profeterna och allt folket honom och sade: "Du måste dö. Hur vågar du profetera i HERRENS namn och säga: Det skall gå för detta hus som det gick för Silo, och denna stad skall läggas öde så att ingen mer bor i den?" Och allt folket gaddade sig samman mot Jeremia i HERRENS hus. När Juda furstar hörde detta, gick de från kungens hus upp till HERRENS hus och satte sig vid ingången till HERRENS nya port. Då sade prästerna och profeterna till furstarna och till allt folket: "Den här mannen förtjänar att dö. Ni har ju med egna öron hört hur han profeterat mot denna stad." Men Jeremia svarade alla furstarna och allt folket: "HERREN har sänt mig att profetera mot detta hus och denna stad allt det som ni har hört. Ändra nu ert liv och era gärningar och hör HERRENS, er Guds, röst. Då kommer HERREN att ångra det onda han har talat mot er. Och vad mig angår är jag i er hand. Gör med mig vad ni anser vara gott och rätt. Men det skall ni veta att om ni dödar mig, så drar ni oskyldigt blod över er och över denna stad och över dem som bor här. För det är i sanning HERREN som har sänt mig till er för att säga er allt detta." (Jer 26: 8-15)

Gud varnade folket mer än en gång genom profeten Jeremia. Vi vet också att de hade blivit varnade tidigare, många gånger. Redan profeten Moses hade sagt: ”Ni skall hålla alla mina stadgar och lagar och följa dem, för att landet inte skall spy ut er, det land dit jag nu för er, så att ni får bo där.” (3 Mos 20: 22 )

Och ändå sänder han ytterligare en gång profeten Jeremia till folket för att förmana dem. Är inte det ett fantastiskt exempel på Guds kärlek och tålamod?

I verserna innan dagens text gör Gud som han gjort en gång tidigare (7:2). Han sänder Jeremia till Guds tempel, att ställa sig i förgården och tala till Guds folk (26:2).

Du skall säga till dem: Så säger HERREN: Om ni inte vill lyssna till mig och vandra efter den lag som jag har förelagt er och höra vad mina tjänare profeterna talar - dem som jag sänder er, ja, som jag gång på gång har sänt till er, fastän ni inte har lyssnat - då skall jag göra med detta hus som jag gjorde med Silo. Och denna stad skall jag göra till en förbannelse för alla jordens folk." (Jer 26: 4-6)

I staden Silo hade arken en gång förvarats. Då var tältet där arken fanns ett Guds hus. Profeten Samuel hade växt upp där och Josua hade haft staden som högkvarter. Men folket hade fallit i synd och staden förstördes av filisteerna.

Gud förklarar alltså att olydnaden kunde få konsekvenser . Gud är en
helig Gud. Men att Gud inte bara en gång utan flera gånger sänder profeten att tala till folket visar att detta inte var något Gud ville, att det skulle gå illa för gudsfolket, och Gud ville verkligen förlåta det om de omvände sig:

Idag säger profeten:


Ändra nu ert liv och era gärningar och hör HERRENS, er Guds, röst. Då kommer HERREN att ångra det onda han har talat mot er.” (Jer 26: 13)

Sådan är Gud, som Nehemja skriver:

du är en Gud som förlåter, nådig och barmhärtig,
sen till vrede och stor i nåd.” (Neh 9: 17)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar