lördag 28 mars 2015

Jesu rike, ett annorlunda rike

De förde åsnan och fölet till honom och lade sin mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” ( Matt. 21:7-9)

Judarna på Jesu tid kände till profetian, hur Gud skulle ge folket en Konung genom Davids släktlinje och hur denne Konung skulle upprätta freden. Men efter att ha upplevt förtryck från olika kring kringliggande länder och folk, och just nu genom romarna, så väntade man sig en general på en vit häst, inte snickaren Jesus på en åsna. De ville ha en ledare som skulle leda dem mot förtrycket. Men Gud sände dem en kung på en åsna, inte en stolt och krigisk , utan ödmjuk och enkel. Inte med arméer, utan ödmjuk, men rättfärdig och segerrik.

Hur skulle en sådan kung kunna garantera fred? Många ropar efter fred idag. Krig i Afghanistan, krig i Irak. Orättvisor,
förtryck, svält.

Vad för kung ger oss Gud? Fridens kung är inte vald i ett demokratiskt val, han är inte insatt av människor och kan inte avsättas. Det är inte heller någon som tar makten. Han har makten, men det är en annorlunda makt. Mänskliga kungar tjänar ofta sina egna syften, de vill bli betjänade. Hur ser vår kung ut?

Jesus hade sagt till sina lärjungar:

Folkens kungar uppträder som herrar över sina landsmän, och de som har makten kallar sig folken välgörare. Men så skall ni inte handla, utan den som är störst bland er skall var som den yngste och den som är ledare skall vara som tjänaren. Ty vem är störst: den som ligger till bords eller den som tjänar? Är det inte den som ligger till bords? Och ändå är jag här som en tjänare.” (Luk. 22:25-27)

Kejsar Napoleon skrev i sin dagbok:

Alexander, Caesar, Karl den store och jag själv grundade stora imperier, men på vad grundade sig det sinnrika i våra skapelser? På våld. Jesus Kristus grundade sitt imperium på kärlek, och än idag står miljoner redo att dö för Honom.”

Jesu Kristus som dog för våra synder och besegrade döden, valdes aldrig av människor och kunde aldrig avsättas av människor. När han blivit falsk anklagad och gripen, så hindrade han en av sina lärjungar från att försvara honom. Han sade till honom:

menar du att jag inte kan be min Fader att han sänder till min tjänst mer än tolv legioner änglar? Men hur skulle då Skrifterna uppfyllas, som säger att detta måste ske?"”(Matt. 26:53, 54)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar