tisdag 3 mars 2015

Vad det är som för vilsna människor till Gud

Gud, vår Frälsare…vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe.” (1 Tim 2: 4-6)

Vad är det som får kalla och hårda hjärtan att smälta? Vad är det som får en vilsen förlorad människa att vända tillbaka till Gud?

Det är inte budskapet att ”du kan bara du vill, du ska försöka bättre nästa gång, ansträng dig lite mer.” Visst kan det vara bra att uppmuntra varandra till att bli bättre, men det är lagens budskap, det är inte det evangelium som förändrar människors hjärtan och omvänder, som skapar tro.

Evangeliet lyder som aposteln säger:

Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus” (1 Tim 2: 5 )

Evangeliet handlar alltså inte om dig och mig. Det handlar om en annan, om Jesus Kristus. Det handlar om vem han är och vad han gjort. Du behöver inte medla med Gud för att få dina synder förlåtna, du behöver inte vända dig till Maria och helgonen för att be dem medla åt dig. Vi har redan en medlare. Jesus Kristus Guds Son, har blivit människa för att med sitt dyra blod medla för din och min frälsning.

Det var Guds vilja. Detta är Guds mysterium. Samme Gud som kräver rättfärdighet av oss, samme Gud ser också till att skaffa rättfärdighet åt oss genom sin Son Jesus Kristus. Samme Gud som vill straffa synd, samme Gud vill också förlåta synd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar