söndag 29 mars 2015

Varför Guds barn har anledning att vara glada

Varför skall vi vara glada? Profeten Sakarja förklarar:

Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl.

Var glad! Han kommer. Kristus har kommit. Och han kommer till dig och mig! Därför skall du och jag vara glada!

Profeten Sakarja skriver i en historisk situation. Den babyloniske konungen Nebukadnessar II förstörde år 586 f. Kr templet i staden Jerusalem, det tempel som kung Salomo hade byggt omkring år 960 f. Kr. Gudsfolket bodde i förskingring under den babyloniska fångenskapen tills de fick återvända genom den persiske konungen Koresh ca år 520 f. Kr. Genom profeterna Haggai och Sakarja så uppmanade Gud folket att återuppbygga templet tills det stod färdigt ca: år 516 f. Kr.

Det var en orolig tid och Gud använde profeten för att tala om den verkliga freden som skulle komma genom den utlovade konungen. Omkring tre hundra profetior från gamla testamentet talar om denne utlovade Konung som skulle komma. En ny tid skulle komma då inga arméer hotade Gudfolket. En sann fred skulle komma som aldrig skulle hotas eller störas.

Denna profetia gick i uppfyllelse på palmsöndagen när Kristus red in i Jerusalem.

De förde åsnan och fölet till honom och lade sin mantlar på dem, och han satt upp. Folkskaran som var mycket stor bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son! Välsignad vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!” ( Matt. 21:7-9)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar