onsdag 18 februari 2015

Det sätt Gud använder för att omvända människor

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hesekiel 36:25-27)

Omvändelsen och sinnesändringen är inget vi skaffar oss. Också det
är något Gud ger. Petrus säger till Stora Rådet:

Jesus har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel.” (Apg. 5:31)

Hur går det till? Skriften lär att den säd som sås ut i människor och förändrar dem, är evangelium om Kristus. När en människa inser att hon har skyldig inför Gud och får höra Orden om att Kristus är Guds lamm som tar bort världens synd, så drar Gud genom sin Ande den människan.

Genom det glada budskapet förmår Guds Ande att förändra det hjärta som var hårt och okänsligt, till att glädja sig i tacksamhet över Guds Sons blod renar från all synd.

Skriften säger:
Ni är… födda på nytt inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består.” (1 Petr.1:23)

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar