torsdag 26 februari 2015

När Ordet faller i god jord

Jesus sade: ”Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd” Det är ”de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga.”

I den goda jorden kan rötterna tränga ner och hämta ur myllan vatten och mineraler, så att det kan växa upp något som ger frukt, ja till hundrafaldig skörd som texten säger.

Det är människor som hör budskapet så att det resulterar i tro. Man tillämpar orden om Jesus Kristus och hans försoning på sig själva. När Bibeln säger att Jesus kommit till världen för att frälsa syndare, så svarar hjärtat: ”Det var för mig han kom! Tack Gud, för att min skuld betalades med Kristi eget blod! Tack Gud för också mina synder är förlåtna. Tack Gud för att
Hans rättfärdighet är min rättfärdighet!”

Den tron är fylld med glädje och förtröstan. Men när de gråa dagarna kommer, när det inte ser så ljust ut, när man inte känner Guds närvaro i hjärtat så påtagligt, så håller man ändå fast vid vad Gud sagt i sitt Ord, att han ska bevara oss till slutet, att han ger oss evigt liv, att vi är hans barn.

När Gud talar så böjer man sig för det han säger: "Tig förnuft, tig känslor! Jesus är min Frälsare, Jesus har dött och uppstått för mig och hela världen!"

Lidande och prövningar kommer, ja det kan till och med komma förföljelser. Men Jesus Kristus Guds Son är för dyr för den frälsande tron att vi skulle vilja sälja honom för ett bekvämare liv, en smidigare värld. ”Den korsmärkta dräkten jag tar, om ingen i släkten det namnet ock har.”

Om guldet glimmar, så har jag ett ljus som lyser starkare och en skatt som är dyrbarare, han heter Jesus Kristus Guds Son, världens Frälsare, den korsfäste och uppståndne.

Den såddens människor har sitt hem bland Guds barn, i kyrkan och församlingen, de sänker ner sina rötter djupt i evangelium i Ord och sakrament.

Låt oss därför idag ta emot Ordet i våra hjärtan, budskapet om Guds Son, som friköpt alla människor, och bevara det, så att det växer upp och ger frukt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar