torsdag 12 februari 2015

Hur människan blir ren

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hesekiel 36:25-27)

Texten lär oss att den nya människan inte skapas genom att Moses kommer ner med fler och finare bud från Sinai. Nej, det sker när Gud renar oss.

Gud säger genom profeten till ett folk som vandrat bort till avgudar,
sina egna inbillningar, ett folk som svikit och lämnat sin Skapare och Frälsare:

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.” (v.25)

Hur blir en människa ren från all sin synd? Från allt ont och smutsigt, från all kärlekslöshet och gudsfrånvändhet? Skriften säger, kort och gott:

Jesu…blod renar oss från all synd.” (1 Joh. 1:7) Vi är rena därför att Jesu Kristus Guds evige Son har offrat sitt eget blod på korset för vår skull och i vårt ställe. Gud ser inte längre våra synder, eftersom hans Sons blod har utgjutits på korset för att rena oss från vår skuld. I ljuset av Jesu Kristi försoning har vi förlåtelse, renhet, rättfärdighet och nåd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar