onsdag 11 februari 2015

Profeterna som talade i GT förutsåg det nya förbundet och Gudsfolket som kom genom Kristus

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hesekiel 36:25-27)
Profeten Hesekiel har talat dom över Juda land i sin bok. Folket har fallit i avgudadyrkan. Man lyder inte längre den Gud som förde dem ut ur Egypten och gav dem det utlovade landet. Därför skall landet hemsökas med dom, det skall plundras och skövlas och folket ska föras bort i fångenskap och förskingras över jorden.

Profeten blickar långt framåt. Herren liknar Gudsfolket vid en hög döda ben. Något nytt skall hända. Gud skall skapa något nytt. Han skall upprätta ett Gudfolk åt sig; det nya Gudsfolket. Med det språk Hesekiel talar kan man tro att han menar att samma judiska Gudsfolk så småningom hittar tillbaka till Gud. Men av Jeremia ser att det handlar om ett helt nytt förbund, en ny ordning (Jer.31: 31-34). Och Hebreerbrevets författare förklarar att allt detta sker när Kristus upprättar sitt rike, sin Kyrka på jorden (Hebr.10:11-18) genom sin korsdöd och förlåtelsen genom honom. När Kristus instiftar nattvarden så förklarar han: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.” (Luk. 22:20)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar