torsdag 19 februari 2015

Hur Gud behåller oss i omvändelsen

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hesekiel 36:25-27)

Genom dopet gav Gud ett nytt hjärta. Men alltför ofta ger sig det gamla stenhjärtat tillkänna, när vi blir tröga i bönen, när vi inte reagerar inför synd i våra egna liv, när vi inte älskar Gud och vår medmänniska som vi borde. Gud har gett oss Ordet, nattvarden och avlösningen för att ständiga omforma och omskapa våra hjärtan.

När vi faller får vi be samma bön som kung David bad när han föll ifrån Gud:

Två mig ren från min missgärning, rena mig från min syn… Rena mig med isop, så att jag blir ren, två mig så att jag blir vitare än snö… Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande.” (Ps. 51:4, 9, 12)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar