tisdag 17 februari 2015

Människan kan inte förändra sig själv, det är Gud som omvänder och förändrar en människa

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hesekiel 36:25-27)
 
Som vi är av naturen, kött som vi är av kött, av syndig natur, kan vi inte förändra någonting. Fariséen Nikodemus hade lärt sig att alla människor har förutsättningen att bit för bit ändra sig själv. Men Kristus förklarar för honom att det är omöjligt. ”Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av Anden är ande…Den som inte
Gud frälser människan, 
vi som korsfäste honom
blir född på nytt kan inte se Guds rike.”
(Joh.3:6, 3). Det räcker inte med att vara människa, det räcker inte att vara född av sin mor. Man måste födas en gång till, av Guds Ande.

Denna nya skapelse verkar Gud, förklaras hos profeten Hesekiel:

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.”

När väckelsekristna utlägger texten, så blir huvudsumman: ”Vi måste överlåta oss. Man måste hänge sig, säga sitt ja, ta ett beslut.”. Men det står ingenting alls i texten om vad du och jag gör. Inte ett ord. Men fem gånger säger Gud: ”Jag skall”.

Det är Gud som verkar sinnesändringen. Visst predikade Döparen, Jesus och apostlarna: ”Ändra sinne! omvänd er!”

Men det var en kallelse som skulle göra folket medvetet om att något inte stod rätt till, att våra hjärtan är inte är rättsinniga inför Gud, att vi behöver en ny födelse. Men därmed inte sagt att människa kan ändra sitt sinne i egen kraft, omvända sig, bättra sig genom egen ansträngning. Det är omöjligt. Människans hjärta är hårt som sten tills Gud ger henne ett nytt hjärta.

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.”

Omvändelsen och sinnesändringen är inget vi skaffar oss. Också det är något Gud ger. Petrus säger till Stora Rådet:

Jesus har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel.” (Apg. 5:31)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar