söndag 22 februari 2015

Avstå från evangelisation för att det är för svårt?

Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra, talade han till dem i en liknelse: "En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det hade kommit upp torkade det bort, eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd." När han hade sagt detta, ropade han: "Hör, du som har öron att höra med!"  Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. Han svarade: "Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå. Detta är liknelsens mening: Säden är Guds ord. De vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga.” (Lukas 8: 4-15)

Somliga kristna är rädda för att sprida Guds ord, sprida utsädet, till människor. Man är rädd för att folk inte ska ta
emot, rädd för det okända, rädda för att man tror att det blir ett för svårt arbete. Texten visar oss för det första att det hör till sakens natur att alla inte tar emot, alla är helt enkelt inte mottagliga. Men somliga är faktiskt mottagliga. Det finns god jord ute där, och om man inte tar risken att kasta vete till ogräs-ställen, så undviker man också de hjärtan som faktiskt är mottagliga för Ordet. En annan sak är att vi inte ska tro att det har med oss att göra om människor kommer till tro. Kraften ligger i fröet, kraften ligger i Guds Ord. Vi är bara såningsmän.

Skriften säger:

hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra, om ingen predikar?...Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord.” (Rom.10:14, 17)

Jesus berättar om hur utsädet föll på fyra olika ställen, somligt föll vid vägkanten, somliga föll på stenig mark, somligt bland tistlarna och somligt föll i god jord. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar