tisdag 10 februari 2015

Hur människan förändras och förbättras

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hesekiel 36:25-27)

Hur förbättrar man människan? Låt oss tänka på det ett ögonblick. Någon kanske har ett förslag: ”Man ger henne mer regler att hålla sig till man skärper straffen så att folk inte vågar stjäla från andra och skada andra. Man bryter sönder alla vapen så att folk inte kan döda varandra.” Tror ni att det hjälper? Tror ni man blir snällare av sånt?

Helt klart behövs regler i samvaron mellan människor och många av oss måste skrämmas till lydnad för att följa de regler som finns. Hur många tror ni skulle bry sig om hastighetsskyltarna om man inte visste att det kunde stå poliser vid en hastighetskontroll och man riskerar böter och körkort? Man kanske tar bort fortkörning genom hastighetskontroller, men tar man bort fortköraren? Nej, så fort han vet att en väg är utan hastighetskontroller så frestar gaspedalen.

Tror ni, al-Qaida, Hamas eller Hizbollah blir fredligare för att man förstör alla deras vapen och terroriststämplar dem? Nej. Man förändrar aldrig en människa utifrån, utan bara inifrån. Man kan tygla en människa genom hot och våld, men man kan aldrig förändra henne på det sättet.

Få saker har förstört människors liv som spriten. Mellan år 1920 och 1933 förbjöd man därför alkohol helt och hållet i USA. Man inrättade en särskild poliskår på 2000 man för att upprätthålla förbudet. Tror ni att det minskade supandet i USA? Det finns vissa som tror att det aldrig supits så mycket i USA som under den perioden av 13 år. Det blev en favoritsyssla att samlas och dricka i slutna sällskap. Under den tiden uppfanns cocktailen som var sprit som man blandade med annat för att dölja spritsmaken för alkoholpolisen.

Man kan inte förändra vanor om man inte förändrar attityd. I Sverige gjorde man ett liknande försök med den s.k. motboken (1917-1955). Genom att alla bara fick köpa en bestämd ranson i månaden trodde man att man skulle minska drickandet. För vissa fick det en motsatt effekt. Folk blev tillvanda med att köpa precis ransonen, fast de egentligen inte skulle ha druckit om ingen ranson fanns. Och de som förbrukat sin ranson kunde köpa av andra som hade över.

Kan man ändra en människa till att bli mer gudfruktig genom mer regler och lagar? Det finns somliga som tror det. Islam ger muslimen en enkel väg till renhet: be fem gånger om dagen, far till Mekka, ge allmosor till de fattiga och bekänn att Gud är en och Muhammed hans profet. Men blev hjärtat renare av det? Fortfarande kände man av mörkret invärtes. Det finns också kristna handböcker i hur man lär sig att bli heligare: Be mer, tro mer, kämpa mer, låt dig bli mindre frestad, överlåt dig.
Men man skrapar bara på ytan. Vi kan bara bli annorlunda om våra hjärtan förändras. En kristen behöver verkligen be mer, läsa Bibeln mer, gå i kyrkan så ofta man kan och öva sig i kärlek och goda gärningar. Men det hjälper inte att bestämma sig för att göra mer gott och mindre ont. Man måste vilja det. Och för att vilja det måste man få den sinnesändring som bara Gud ger, man behöver få ett nytt hjärta. Människan behöver omvändelse en helt ny födelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar