lördag 21 februari 2015

Olika jordmån

Då mycket folk samlades och man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra, talade han till dem i en liknelse: "En såningsman gick ut för att så sitt utsäde. Och när han sådde föll en del vid vägen och trampades ner, och himlens fåglar åt upp det. En del föll på stenig mark, och när det hade kommit upp torkade det bort, eftersom det inte hade någon fuktighet. En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och kvävde det. Men en del föll i god jord och växte upp och gav hundrafaldig skörd." När han hade sagt detta, ropade han: "Hör, du som har öron att höra med!" Hans lärjungar frågade honom sedan vad denna liknelse betydde. Han svarade: "Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå. Detta är liknelsens mening: Säden är Guds ord. De vid vägen är de som har hört ordet, men sedan kommer djävulen och tar bort det ur deras hjärtan, så att de inte kan tro och bli frälsta. De på stenig mark är de som tar emot ordet med glädje när de har hört det. Men de har ingen rot. De tror bara till en tid, och i frestelsens stund kommer de på fall. Det som föll bland tistlar är de som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt. Men det som föll i god jord är de som har hört ordet och behåller det i ett uppriktigt och gott hjärta och bär frukt och är uthålliga.” (Lukas 8: 4-15)

I texten berättas att mycket folk samlades kring Jesus, ja ”man begav sig ut till honom från den ena staden efter den andra”.

Han ger folket en liknelse, alltså en bild av en sanning. Det andliga kan vara svårt att förstå. Med en bild kan man jämföra överjordiska ting med jordiska ting och på så sätt få budskapet begripligt.

Jesus var en mästare att använda liknelser och idag använder han bilden från en verklighet de flesta, även enkla yrkesmänniskor, kunde relatera till. Han berättar om såningsmannen som sår sitt utsäde och hur olika skörden blir beroende på hur utsädet hamnar. En del hamnade vid vägkanten, en del på stenig grund, en del bland ogräs och en del föll i god jord. Bilden syftade på hur Guds Ord på samma sätt får olika mottagande och olika frukt i olika människors hjärtan.

Trots att han talade till folket med sådant enkelt bildspråk, så är det bara till lärjungarna han ger förklaringen på liknelsen.

Han säger till dem:

"Ni har fått nåden att förstå Guds rikes hemligheter, men de andra får dem i liknelser, för att de skall se och ändå inte se och höra och ändå inte förstå.” (v. 10)

Den verklighet som finns illustrerad i liknelsen framträder idag i hur somliga kommer att förstå och ta emot Guds rikes hemligheter och somliga inte. Lärjungarna frågade sig säkert hur det komma sig att så många hörde Jesus, men att så få trodde honom. Svaret ges i liknelsen om såningsmannen och i Jesu ord om att vissa har fått nåden att förstå Gudsrikets hemligheter och vissa inte.

En såningsman gick ut för att så. Och han sådde som man gjorde på den tiden, inte som man gör idag, med prydligt plöjda och rensade fåror i fin jord, på den tiden sådde man generöst. Utsäde var billigt och man kastade ut den vitt och brett över den mark man ägde. Då hamnade en hel del korn på ställen som inte gav frukt, somligt föll på vägkanten, somliga på stenhällar, somligt bland ogräs men en del föll också i god jord.

Och så sådde också Jesus Ordet. Han predikade för alla, han predikade för människor som inte tog emot, men somligt föll i god jord. Samma sak skall vi göra, helt enkelt därför att vi på förhand inte kan veta vem som kommer till tro och behåller tron. Vad vi trodde var god jord kanske i själva verket var människor med stengrundshjärtan, och sådana vi trodde var människor med ogräshjärtan, visade sig ha fin jordmån i sina hjärtan.

Språket i texten är egentligen inte så svårt att förstå. Talesätten har ju till och med från bibeltexten gått in i vårt svenska språk. Om någon blir missbelåten över en föredragshållare, så kan han alltid säga: ”Oj, det där föll visst inte i god jord!”

Beroende på jordmån, så växer sådd till lite olika. En del blommar inte ens ut, en del saknar ordentliga rötter så att plantan dör så snart det blir besvärliga väder, blåst eller stark sol och ibland blir det så att ogräset stjäl näring från såddens rötter.

Folk är som de olika jordmånerna, som sådden hamnar i. Beroende på omständigheter så växer kristna sämre eller bättre, och vissa kommer inte ens till tro. Vissa har en så tunn förankring i Ord och sakrament, att tron vissnar och dör vid minsta motgång. Ibland är det så att denna världens lockelser och materialismen stör tillväxten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar