fredag 20 februari 2015

På vilket sätt en kristens liv blir annorlunda

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hesekiel 36:25-27)

Hur förbättrar man människan? Vi konstaterar att man kan kanske kan tygla brott med hårda regler och straff, men man kan inte förändra människan utifrån. Man kan möjligen bli religiösare genom att öva sig i religion, men viljan, den onda driften och begärelsen blir inte särskilt mycket förändrad och ny. Vi har sett det och ser det ständigt, hur religiösa präktiga människor avslöjas som hycklare.

Men Gud vill verkligen att vi vandrar efter hans stadgar och lyder hans lagar. Så hur blir man förändrad?

När fariseerna menade att man förändras genom att skaffa sig en ny livsstil så svarar Kristus dem:

Ni rengör utsidan av bägaren och fatet, men inuti är de fulla av rofferi och omåttlighet. Du blinde farisé, gör först insidan av bägaren ren, så blir också utsidan ren.” (Matt. 23:25f.)

Som vi har sett är detta något som människan själv inte kan åstadkomma.

Gud säger:

  • Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena.
  • Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.
  • Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.
  • Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.
  • Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem”

Men hur går det till?

Vi såg att Gud börjar sitt verk med syndaren genom att visa att allt är förlåtet genom Kristus. Men blir en människa verkligen annorlunda genom att hon förstår att hon är förlåten för Kristi skull?

Farieen Simon ansåg som alla fariseer att en rättfärdig människa fostras till lydnad genom regler och lagar. Kristus visade för Simon att förändringen sker på ett helt annat sätt. Han ger Simon en liknelse.


"Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. Eftersom de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest?" Simon svarade: "Den som fick mest efterskänkt, skulle jag tro." Jesus sade: "Du har rätt." Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: "Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus, gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet." (Luk.7:41-47)

Varifrån kom kvinnans kärlek och hängivenhet?

Svar: från det faktum att hon förstod att hon var förlåten för
Kristi skull. Denna tro förändrade hennes hjärta och på så sätt förändrades hennes handlingar.

När vi ser att vi är älskade av Gud för Kristi skull, att vi äger förlåtelse genom Gudasonens kors och död, att vi blivit renade genom honom, så omskapar Gud våra hjärtan av sten. Han ger oss ett nytt hjärta. Och med det nya hjärtat följer en vilja att följa Guds lag och bud. Guds Ande tar sin boning i oss och driver oss att lyda och älska Gud.

Gud säger:

Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.”

Ett Guds barn som har blivit av med sitt stenhjärta ser inte det. Hon har fått en ny känslighet för synden så att hon ser mest elände hos sig själv. Och det är väl vist av Gud, att han döljer våra egna trosfrukter för våra ögon. Om vi skulle se de goda frukter Gud skapar i oss och genom oss, så skulle vår frälsningsvisshet inte vila vid korset utan i vår egen lydnad.

Någon har sagt:

När en människa blir bättre, så ser hon mer och mer tydligt den ondska som fortfarande finns kvar hos henne. När en människa blir sämre, så ser hon det dåliga hos sig själv mindre och mindre.”

Men den nya födelsen handlar inte om vad vi ser hos oss själva. Den handlar om att vi ser vad Kristus Jesus har gjort. Till honom får vi komma hur eländiga vi än känner oss, och han lovar:

Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar