fredag 13 februari 2015

Guds nåd i Kristus renar oss genom dopet

Jesu…blod renar oss från all synd.” (1 Joh. 1:7) 

Vi är rena därför att Jesus Kristus Guds evige Son har offrat sitt eget blod på korset för vår skull och i vårt ställe. Gud ser inte längre våra synder, eftersom hans Sons blod har utgjutits på korset för att rena oss från vår skuld. I ljuset av Jesu Kristi försoning har vi förlåtelse, renhet, rättfärdighet och nåd.

Men hans rening måste komma till oss. Vi måste förenas med hans korsdöd, våra synder behöver få följa honom upp på korset och ner i graven och vi behöver uppstå med samma rena skinande
rättfärdighet som han ägde. Detta sker genom dopet.

Därför behöver vi inte förandliga profetens ord utan vi får läsa dem bokstavligt precis som de står. Gud lovar oss:

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar.” (Hesekiel 36: 25)

Genom dopet förenas vi med Kristi försoningsdöd på korset. Genom dopet blir det Kristus gjorde för vår skull vårt, hans nåd, hans förlåtelse och hans rättfärdighet vårt. Det är därför som Paulus skriver:

Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Ty han vill ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant.” (Ef.5:25-27)

För många av oss ligger dopet så långt borta. Och mycket har hänt sedan dess. Man har gjort alla de där onda sakerna, tänkt alla de där onda tankarna som man blivit renad från. Men dopet sträcker sig inte bara bakåt, utan också framåt.

Betänker vi vad Kristus gjort för oss, vilar vi i förtröstan på att hans blod räcker för att vi skall äga renhet genom honom, så vänder vi tillbaka till det dop vi en gång lämnade, vi står i Guds ögon återigen i den rena vita dopdräkten. Har ni tänkt på varför dopdräkten är så lång när vi döper barnen? Det är för att påminna oss att man aldrig kan växa ur dopnåden. Den nåd Gud gav oss i dopet får vi vända tillbaka till hela livet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar