onsdag 25 februari 2015

När tron kvävs

Jesus sade:
En del föll bland tistlar, och tistlarna växte upp samtidigt och
kvävde det…” Det är ”de som har hört ordet men som mer och mer kvävs av bekymmer, rikedom och njutningslystnad och aldrig bär mogen frukt.”

Den tredje kategorin är utsäde som föll i jord, som den kunde växa i. Men problemet med denna jordmån var att det inte bara fanns jord där, utan också tistlar. Och problemet var att plantan inte konkurrerade ut ogräset, utan tvärtom.

Det är kristna som tror och omfattar allt som hör till kristenlivet, det är människor som verkligen vandrar som lärjungar till Kristus. De läser Bibeln, ber och går i kyrkan. Men det är inte det enda som finns i deras liv. Det finns annat också: bekymmer, pengar och njutningar.

Inget av detta behöver egentligen vara ett problem för en kristen. Alla kristna har bekymmer av olika slag, det finns fromma kristna som är rika människor och kung Salomo uppmanar under Andens ledning de troende att faktiskt njuta av livet (Pred. 9:7-9). Men sådden bland ogräset handlar om troende människor som låter ”bekymmer, rikedom och njutningslystnad”, kväva kristendomen.

Hur kan bekymmer kväva tron? Svaret är att bekymmer kväver tron om vi räknar bort Gud från vår vardag, som om allt hänger på vår förmåga. Och när vi gör så, har vi i praktiken sagt att Gud inte är Gud. Jesus förmanar sina lärjungar:

Varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor, hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er att inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset, som i dag står på ängen och i morgon kastas i ugnen, hur mycket mer skall han då inte klä er? Så lite tro ni har!” (Matt. 6:28 - 30)

Lösningen på bekymmer är inte oro, utan att sätta Gud först i sitt liv, som Kristus säger:

Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också. Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen. Den skall själv bära sitt bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga.” (Matt. 6:33, 34)

Hur kan pengar kväva tron? Svaret är att penningen kväver tron om vi låter den få för stor plats i våra hjärtan. Jesus säger:

Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andre, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.” (Matt. 6: 24)

Man kan pröva om man behöver rensa den tisteln ur hjärtat. Har man svårt att ge till Guds rike, så säger man i praktiken att Gud betyder alltför lite.

Jesus säger att den tredje tisteln kan vara njutningar. Om mitt eget välmående, om min egen lycka, mina nöjen tar över mitt liv, och kärleken till Gud och medmänniskan kommer i andra hand, så har njutningarna kvävt tron.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar