måndag 16 februari 2015

På vilket sätt Gud förändrar människors hjärtan

"Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar. Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem.” (Hesekiel 36:25-27)

Det är så Gud förändrar oss - genom att förena oss med den förlåtelse Kristus vann på korset. Han förenar oss med sig genom evangelium i Ord och sakrament.

Det står inte: ”Det är först när vi sagt nej till ogudaktighet och världsliga
begär som ni får tro Guds nåd.” Nej, vad står det?

Guds nåd … fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt.” (Tit. 2:11, 12)

Gud förändrar oss alltså inte utifrån och in, utan inifrån och ut. När vi lär känna Guds nåd, när vi ser att vi har en nådig Gud genom Jesus Kristus, det är då vårt hjärta förändras så att vi säger nej till ogudaktighet och världsliga begär och lever anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt. Efter att ha sagt att han skall rena oss, så förklarar Gud genom profeten Hesekiel.

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar