söndag 30 november 2014

Martyren Polykarpus

Jesus sade:

Skriv till församlingens ängel i Smyrna:
Så säger den förste och den siste, han som var död och har fått liv igen: Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av dem som kallar sig judar men inte är annat än en Satans synagoga. Var inte rädd för vad du kommer att få lida. Se, djävulen skall kasta några av er i fängelse för att ni skall sättas på prov, och under tio dagar kommer ni att få utstå lidanden. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Den som segrar skall inte skadas av den andra döden.” (Uppb. 2: 8-11)

Kristus säger tio dagar. Det är beteckningen för en begränsad tid. Tio dagar var tidsperioden Rebeckas mor bad om väntetid innan Isak kunde få sin brud (1 Mos 24: 51-58). Tio dagar var tiden Daniel skulle få att leva utan kungens mat, enbart på grönsaker och vatten (Dan 1:8-16). Efter den tidsperioden var han vackrare och mer välnärd än någon av kungens män.

Lidandet har sin tid, men den är begränsad, och Gud vet exakt hur lång den är. Det är innebörden av de tio dagarna.

Det var ändå några som skulle möta döden, eftersom Kristus genom Johannes tröstar: ” Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets krona”.

Uppenbarelseboken skrevs år 90. En av de första biskoparna i församlingen i Smyrna var Polykarpus. Kanske var det han som var den församlingens ängel som tog emot brevet, och som Kristus omtalar med orden: ”
Skriv till församlingens ängel i Smyrna”. Ordet ängel betyder ju på både grekiska (angelos) och hebreiska (malak) budbärare.

Vi har några av Polykarpus egna brev bevarade, och också berättelsen om hans liv och död. Han var själv lärjunge till Johannes, Uppenbarelsebokens författare.

Han hade troget förkunnat evangelium i Smyrna, men också bekämpat gnostikern Marcion som både förnekade gamla testaments betydelse och lärde ut en helt ny gudsbild (ungefär som Svenska Kyrkans nya ärkebiskop: Antje Jackelén lär ut en ny gudsbild)
 
Romarnas förföljelse mot de kristna intensifierades och den gamle biskopen Polykarpus fängslades. Tänk vilken tröst för honom att ha fått läst Kristi Ord till församlingen i Smyrna. Anklagelsen mot Polykarpus var helt enkelt att han var en kristen och ledare för de kristna, vars antal ökade snabbt i Romarriket.

Den romerske prokokonsuln bad honom att erkänna att Kejsaren är Herren, och därigenom förneka Kristus, inför folket. Polykarpus svarade:

Jag har i åttiosex år tjänat Kristus, och Han har aldrig svikit mig, så varför skall nu jag svika Honom?"

Han blev då levande bränd på bål, tillsammans med tolv av sina lärjungar.

Vi kanske blir rädda när vi tänker oss ett sådant scenario, händelser som inträffar just nu runtom i världen, i Syrien, Irak, Egypten och Nordkorea, och som mycket väl kan komma till Sverige.

Psalmisten säger:

När fruktan kommer över mig förtröstar jag på dig.” (Ps 56: 4)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar